ครอบครัวการพนัน

ถ้าคนเรารวยเท่าเทียมกัน อาจจะไม่มีการพนันเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตแต่แท้จริงในสังคมส่วนใหญ่ก็ยังมีคนจนอยู่เป็นจำนวนมากเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนก็ดิ้นรนเพื่อตัวเองให้อยู่รอด ครอบครัวได้มีกินบางคนก็ทำทุกวิธีทางที่ให้เขาได้เงินมากินมาใช้แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี เงินทองค่อนข้างหายาก ลำบากทุกคนก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาแต่บางคนก็วิ่งไปหาการพนันเพราะคิดว่าการพนันอาจจะช่วยให้เรารวยได้ พวกเขาก็กลายเป็นคนติดการพนัน เพราะพวกเขาอาจจะคิดว่าการเล่นการพนัน อาจจะมาช่วยให้ชีวิตครอบครัวพวกเขาดีขึ้นมาก็ได้แต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่อย่างสิ่งที่เราคิดก็ได้เพราะการที่เราได้เขาไปติดกับการพนันมันอาจทำให้ชีวิตเราล้มเหลวยิ่งกว่าเดิมก็ได้เพราะเราเป็นคนไม่ตั้งสติสู้กับความจนให้ได้ ถ้าเราเอาการพนันมาเป็นที่พึ่งของการดำเนินชีวิต gclub เราก็จะดำเนินชีวิตผิดตลอดเวลา เราควรหันกลับมามองตามความเป็นจริง ว่าถึงเราจะเกิดมามีฐานะอยากจนต่ถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นทำมาหากิน เราก็อาจจะไม่สิ้นหนทางก็ได้ มันขึ้นอยู่กับใครจะมีวิธีคิดแบบไหนการที่เรารู้จักคำว่พอดี ในชีวิตเราก็จะไม่เครียดไม่ต้องดิ้นรน รู้จักคำว่าประหยัดกับการใช้จ่าย เราก็จะไม่กลายเป็นหนี้สินติดตัว แต่ถ้าเมื่อไรมีคำว่าฟุ่มเฟื่อยเข้ามาในชีวิต ชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขเพราะเราต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่า เราควรอยู่กับเป็นจริงกับชีวิตให้ได้ อย่าใช้จ่ายให้เกินความจำเป็น สิ่งไหนไม่สำคัญกับชีวิตมากมาย ก็ตัดมันอกไปให้ได้แล้วใช้จ่ายอย่างประหยัดอยู่กับชีวิตที่พอเพียงให้ได้