Soceity ZEN MIND การหายใจ 2

เธออาจจะบอกว่า บ่ายนี้ฉันต้องทำอะไรบางอย่าง แต่ความจริงแล้ว บ่านนี้ ไม่มี เราทำสิ่งต่างๆจากสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไปยังอีกสิ่งเท่านั้นเอง ไม่มีเวลาอย่าง บ่ายนี้ หรือหนึ่งโมง หรือสองโมง เธอจะกินอาการกลางวันตอนบ่ายโมง การกินอาหารกลางวันนั้นละคือบ่ายโมง เธอจะอยู่ในที่บางแห่ง

แต่ที่แห่งนั้นจะไม่สามารถแยกจากบ่ายโมง สำหรับผู้ที่ชื่นชมในชีวิตอย่างแท้จริงแล้ว ทั้งสองคือสิ่งเดียวกัน แต่เมื่อเราเริ่มเบื่อชีวิต เราอาจจะบอกว่า ฉันไม่น่ามาที่นี่เลย บางทีไปกินอาหารกลางวันที่อื่นอาจจะดีกว่า ที่นี่ไม่ดีนัก ใจของเธอกำลังสร้างความคิดเกี่ยวกับสถานที่แยกต่างหากออกจากเวลา

หรือเธออาจพูดว่า ไอ้นี่ไม่ดี ฉันไม่ควรทำสิ่งนี้ ความจริงแล้วตอนที่เธอพูดว่า ฉันไม่ควรทำสิ่งนี้ เธอกำลังทำการไม่ทำ ทำอยู่ เพราะฉะนั้น เธอไม่ได้มีทางเลือก เมื่อเธอแยกเวลาออกจากที่ว่างเธอจะรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเลือกได้ แต่ความจริงแล้วมันหมายความว่า เธอต้องทำอะไรบางอย่าง หรือต้องไม่ทำ

ทำอะไรบางอย่าง การไม่ทำ ทำอะไรบางอย่างคือการทำอะไรบางอย่าง ดีหรือเลวเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเธอเท่านั้น เพราะฉะนั้น เธอไม่ควรพูดว่า ไอ้นี่ดี หรือ ไอ้นั้นเลว แทนที่จะพูดว่าเลว เธอควรพูดว่า อย่าทำ ถ้าเธอคิดว่า สิ่งนี้เลว มันจะสร้างความสับสนให้เธอ

เพราะฉะนั้น ในอาณาจักรของศาสนาบริสุทธิ์จะไม่มีการสับสนระหว่างเวลาและที่ว่าง หรือความดีกับความเลว เราเพียงแต่ทำอะไรบางอย่างเมื่อมันผ่านเข้ามาเท่านั้น ทำอะไรบางอย่าง ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม เราจะต้องทำ แม้ว่าจะเป้นการไม่ทำหรือทำอะไรบางอย่างก็ตาม เราต้องอยู่กับปัจจุบัน

เพราะฉะนั้น เมื่อเรานั่งซาเซน เราจะจดจ่อกับการหายใจ และกลายเป็นบานประตูที่แกว่งไปมา และเราจะทำสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ต้องทำ นี่คือหลักของเซน ไม่มีความสับสนในหลักของเซน และถ้าเธอดำรงชีวิตตามหลักของเซน เธอจะไม่มีความสับสน ไม่ว่าในเรื่องใด

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    www.ufabet.com ลูกค้าลองเข้าผ่านลิ้งนี้นะค่ะ