จิตวิทยากับการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

คุณจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขและรู้สึกรักงานไปด้วย คุณเคยได้ยินหลักจิตวิทยาการทำงานของคนในองค์กร หรือ ไม่ ถ้าไม่วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับคำว่า PSYCHO

P คือ Positive Thinking หรือ การคิดแง่บวก การที่คุณมองโลกในแง่ดีไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไร คุณก็จะมีทัศนคติที่ดี ที่จะผ่านคุณผ่านจากอุปสรรคนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน และการมองโลกในแงดี จะทำให้คุณมีความสุขกับทำงานอีกด้วย

 S คือ Smile รอยยิ้ม เป็นของฟรีที่ใครๆก็ทำได้ การที่คุณยิ้มให้กัน ไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง หรือ ลูกค้า ย่อมดีกว่าหน้าตาบึ้งตึงแน่นอน การที่คุณยิ้มจะทำให้บรรยากาศรอบตัวดีขึ้น และทำให้คนอยากร่วมงานด้วย เพราะ รอยยิ้มเป็นสิ่งง่ายๆที่คนมักลืมเวลาทำงาน และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งกำลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างได้ดีด้วยนะ

Y คือ Yours หรือ ความจริงใจ ความคิดถึงผู้อื่น นั้นก็คือการไม่เห็นแก่ตัว การที่จะทำงานร่วมกับใครหลายๆคน การไม่เห็นแก่ตัวจะทำให้การทำงานเป็นทีม หรือความสามัคคีจะเกิดขึ้นแน่นอน และมันจะทำให้เราทำงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

C คือ Compromise การประนีประนอม ในการทำงานในแต่ละที่ คงจะหลีกเลี่ยงการที่จะปะทะ หรือ ความคิดเห็นไม่ตรงกันจนเกิดการกระทบกระทั่งกัน ไม่ได้ แต่หากเกิดขึ้นแล้วคงไม่ได้เป็นผลดีกับงานหรือองค์กรแน่นอน เพราะฉะนั้นเราควรจะมีความประนีประนอมต่อกัน ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ก็จะช่วยให้ปัญหา หรือ อุปสรรคนั้น เบาลงได้อย่างแน่นอน

  H คือ Human Relations หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง หรือ บุคลากรอื่นๆที่อยู่   

  ในองค์กร การที่เราสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง จะเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานอย่างสบายใจเพราะการที่เรา

 มีน้ำใจต่อผู้อื่น ผู้อื่นก็จะมีมิตรไม้ตรีที่ดีให้เราเช่นกัน 

O คือ Oral Communication คือ หมายถึงเทคนิคในการพูด การสื่อสาร การที่เราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเราจำเป็นจะต้องสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ พูดคุยงานอย่างมั่นใจ ชัดเจน และพูดจาด้วยน้ำเสียงไพเรา และมีหางเสียง ไม่ควรจะใช้วาจาในเชิงจิกกัดหรือนินทาเพื่อนร่วมงาน เพราะจะทำให้การทำงานของคุณไม่ราบรื่นแน่ๆ 

หลัก PSYCHO คือหลักการทำงานที่องค์กรควรยึดไว้และนำไปให้คนในองค์กรปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน หากทุกคนทำได้ องค์กรของคุณจะมีประสิทธิภาพทั้งงานและอารมณ์ของบุคลากรในที่ทำงานแน่นอน เพราะการที่สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานจะทำให้คนในองค์กรรู้สึกมีความสุขในงานและที่ทำงานของเค้านั้นเอง

 

 

ขอบคุณ  สูตร เซ็กซี่ บาคาร่า ฟรี 2020  ที่ให้การสนับสนุน