ZEN MIND ไม่มีทวิภาวะ

ZEN MIND ไม่มีทวิภาวะ

ZEN MIND ไม่มีทวิภาวะ ถ้าเธอบอกว่า มันไม่สำคัญ แปลว่าเธอกำลังหาข้อแก้ตัวในการทำอะไรบางอย่างในแบบของเธอด้วยจิตเล็ก หมายความว่า เธอกำลังติดอยู่กับบางสิ่งหรือบางวิธีการ นั้นไม่ใช่ความหมายของเรา เมื่อเราพูดว่า แค่นั่งก็พอ หรือ อะไรก็ตามที่เธอทำคือซาเซน แน่นอน ถ้าทุกอย่างที่เราทำคือ ซาเซน ไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องพูดออกมา

เวลาที่นั่งซาเซน เธอจะต้องนั่งโดยไม่ถูกรบกวนด้วยขาที่ปวดเมื่อยหรือความง่วง นั้นคือซาเซน แต่ในตอนแรกการยอมรับสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็นจะยากหน่อย เธอจะหงุดหงิดกับความรูสึกที่เธอมีในขณะที่ฝึกปฏิบัติ เมื่อไรที่เธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือเลว โดยไม่ถูกรบกวนหรือไม่รู้สึกหงุดหงิดกับความร็สึกที่มีนั้นละคือความหมายของ ความว่างเปล่าคือความว่างเปล่า และรูปคือรูป

เมื่อเธอทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น มะเร็ง และตระหนักว่าเธอจะอยู่อีกไม่เกิน 2 หรือ 3 ปี เธอจะเริ่มแสวงหาที่พึ่งพิง และอาจจะเริ่มหันเข้าหาศาสนา บางคนอาจขอให้เพระเจ้าช่วย บางคนอาจเริ่มโดยฝึกซาเซน และมุ่งกับการทำจิตให้ว่าง อันหมายความว่า เขากำลังพยายามที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานของทวิภาวะ นี่คือการปฏิบัติแบบ รูปคือความว่าง และความว่างคือรูป จากความจริงของความว่างเปล่า เขาจึงอยากตระหนักอย่างแท้จริงถึงความว่างเปล่าในชีวิต ถ้าเขาฝึกโดยมีความเชื่อและพยายามทำ แน่นอนว่ามันช่วยเขาได้ แต่ยังไม่ใช่วิธีฝึกที่สมบูรณ์แบบ

การรู้ว่าชีวิตของเธอสั้นนัก การมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันจากชั่วขณะหนึ่งไปยังอีกชั่วขณะหนึ่ง คือชีวิตแบบ ความว่างเปล่าคือความว่างเปล่า และรูปคือรูป เมื่อพระพุทธเจ้ามา เธอจะต้อนรับพระพุทธเจ้า เมื่อปีศาจมา เธอจะต้อนรับปีศาจ บาโซ ปรมาจารย์เซนชาวจีนที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า อาทิตย์อาบพระพักตร์พระพุทธจันทร์อาบพระพักตร์พระพุทธ เมื่อท่านป่วย มีคนถามท่านว่า ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ท่าตอนว่า อาทิตย์อาบพระพักตร์พระพุทธจันทร์อาบพระพักตร์พระพุทธ นั่นละคือชีวิตของ ความว่างเปล่าคือความว่างเปล่า รูปคือรูป ไม่มีปัญหาใด ชีวิต 1 ปีก็ดี ชีวิต 100 ปีก็ดี ถ้าเธอปฏิบัติไปเรื่อยๆ เธอจะมาถึงขั้นนี้ในที่สุด

ได้รับการสนับสนุนโดย  Gclub ผ่านเว็บ